Maria Trojanowska (23 listopada 1947 – 27 sierpnia 2019)

Piotr Dymmel

Abstrakt
References

Źródła

Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Zakładowe, Maria Trojanowska. Akta osobowe, sygn. 300.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Archiwum Uniwersyteckie, sygn. A-1281.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Zakładowe, Dr Maria Trojanowska dyrektor AP w Lublinie, sygn. 284/9.

Bibliografia

T. Nowicki, Trojanowska Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, Lublin 2018, s.484485.

A. Konstankiewicz, T. Nowicki, Doktor Maria Trojanowska (1947–2019) – wspomnienie pośmiertne, „Studia Archiwalne” 2019, t. 6, s. 273277.

T. Nowicki, Maria Trojanowska (1947–2019), „Miscellanea Historico-Archivistica” 2020, t. 27, s. 415419.

  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.