Dorota Pietrzkiewicz, Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego, Wydawnictwo AH im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk–Warszawa 2019, ss. 430

Ewa Rosowska

Abstrakt
  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.