Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W.W. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 209

Ewa Grin-Piszczek

Abstrakt
  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.