Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680

Anna Laszuk

Abstrakt
  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.