Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacja, działalność, zasób, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 269

Monika Marcinkowska

Abstrakt
  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.