Regina Piechota (12 stycznia 1929 – 4 czerwca 2020)

Konrad Szuba

Abstrakt
References

Źródła

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Zakładowe, Akta osobowe Regina Piechota, sygn. 215/11.

Bibliografia

Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014, s. 173174.

Piechota R., „Trzeci Tydzień Archiwów Państwowych”, „Archeion” 1969, t. 52, s. 152–158.

Piechota R., Wykaz prac ogłoszonych drukiem przez pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przez pracowników archiwów państwowych w r. 1970, „Archeion” 1972, t. 57, s. 210–219.

Piechota R., Wykaz prac ogłoszonych drukiem przez pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przez pracowników archiwów państwowych w roku 1971, „Archeion” 1973, t. 59, s. 282–293.

Piechota R., Czwarty „Tydzień Archiwów”, „Archeion” 1974, t. 60, s. 397–398.

Piechota R., Wykaz prac ogłoszonych drukiem przez pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych w r. 1972, „Archeion” 1974, t. 60, s. 378–398.

Piechota R., Zespół naukowo-badawczy „Informatyka i Archiwa”, „Archeion” 1974, t. 60, s. 389– 391.

Piechota R., Czwarty „Tydzień Archiwów” (9–15 maja 1973 r.), „Archeion” 1974, t. 61, s. 305– 311.

Piechota R., Wykaz prac ogłoszonych drukiem przez pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przez pracowników archiwów państwowych w roku 1973, „Archeion” 1975, t. 62, s. 291–303.

Piechota R., Pomoce archiwalne – stan obecny i perspektywy, „Archeion” 1979, t. 67, s. 53–71.

Piechota R., Archiwalne informatory i katalogi tematyczne, „Archeion” 1983, t. 75, s. 189–201.

  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.