Tadeusz Marian Brzeczkowski (15 lipca 1939 – 4 sierpnia 2020)

Rafał Gelo,

Norbert Kasparek

Abstrakt
References

Archiwum Państwowe w Olsztynie Archiwum Zakładowe, Akta osobowe

Brzeczkowski Tadeusz, sygn. B-23; Informacje od rodziny.

  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.