Maria Frankel (25 stycznia 1957 – 7 listopada 2020)

Paweł Gut

Abstrakt
References

Archiwum Zakładowe AP Szczecin, Akta osobowe pracowników – Maria Frankel.

Chrobak P., Nie żyje Maria Frankel, od 36 lat związana z Archiwum Państwowym w Szczecinie. „Świat archiwum, świat pamięci, czyli Nasza Maria”, „Głos Szczeciński”, 12.11.2020.

Nasza Maria. Na diamentowy jubileusz humanistki i edytorki Marii Frankel, red. I. Bańkowska, J. Kosman, Szczecin 2017.

Naszej Marii na pamiątkę od przyjaciół [Szczecin 2017].

Twardochleb B., Maria Frankel (1957–2020), „Kurier Szczeciński”, 12.11.2020.

 • Dane artykułu
  • Archeion, 2021, 122, s. 463-465
  • Data publikacji online: 23 grudnia 2021
  • Liczba wyświetleń: 69
  • Liczba pobrań: 40
  • XML

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.