Zdzisław Andrzej Derwiński (2 września 1956 – 2 października 2021)

Julia Dziwoki

Abstrakt
References

Batura W., Pożegnanie Zdzisława Andrzeja Derwińskiego, „Dziennik Powiatowy. Portal Augustowski”, 13.10.2021,  https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/8574,pozegnanie-zdzislawa-andrzeja-derwinskiego [dostęp: 14.10.2021].

Tarnawska J., Wasze historie – wywiad z dr. Zdzisławem Derwińskim, Portal Polonii. Portal Polonii w Wiktorii, 18.09.2021, https://portalpolonii.com.au/?p=5001 [dostęp: 14.10.2021].

Turski G., In memoriam: dr Zdzisław Andrzej Derwiński, „Express. The Australian-Polish Magazine”, https://polishexpress.com.au/in-memoriam-dr-zdzislaw-andrzej-derwinski/ [dostęp: 14.10.2021].

 • Dane artykułu
  • Archeion, 2021, 122, s. 474-477
  • Data publikacji online: 23 grudnia 2021
  • Liczba wyświetleń: 45
  • Liczba pobrań: 25
  • XML

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.