Piql. Long-term preservation technology study

Jędrzej Sabliński,

Alfredo Trujillo

Abstrakt

The purpose of the analysis is to demonstrate the effectiveness of Piql technology data storage for long-term preservation. This technology has been confirmed by certified laboratory tests. The article presents a unique and effective technology for perpetual storage of data on physical media and a detailed description of data recording methods, including the equipment needed for this process. It also presents the conditions of packaging, storage, transport and protection of piqlFilm media, based on the experience of durability of this medium over the past several decades. The idea behind the creation of this technology, in addition to permanent storage, is the ability to read the stored data in the distant future. The data is stored in an open format, allowing read access without temporal or technological limitations. Piql has also, taking advantage of the unique geo-climatic conditions on the Arctic island of Svalbard, established a specialized archive called the Arctic World Archive or the End of the World Library, to store the most valuable data of international institutions and companies as well as the world’s cultural heritage.

Piql. Studium technologii długotrwałej ochrony

Celem analizy jest przedstawienie skuteczności zapisu danych w technologii Piql, w celu ich długoterminowej ochrony. Technologia ta została potwierdzona certyfikowanymi badaniami laboratoryjnymi. W artykule została zaprezentowana unikalna i skuteczna technologia wieczystego przechowywania danych na nośniku fizycznym oraz szczegółowy opis metod zapisu danych, wraz z urządzeniami potrzebnymi do tego procesu. Przedstawiono także warunki pakowania, magazynowania, transportu i zabezpieczenia nośnika piqlFilm, bazując na doświadczeniach trwałości tego nośnika z ostatnich kilkudziesięciu lat. Ideą przyświecającą stworzeniu tej technologii, oprócz trwałego przechowania, jest możliwość odczytu zapisanych danych w odległej przyszłości. Dane są przechowywane w formacie otwartym, umożliwiającym dostęp do odczytu bez ograniczeń czasowych i technologicznych. Piql stworzył również specjalistyczne archiwum, wykorzystujące unikalne warunki geo-klimatyczne na arktycznej wyspie Svalbard, nazwane Światowym Archiwum Arktycznym (Arctic World Archive) lub Biblioteką Końca Świata (End of the World Library), w celu przechowania najcenniejszych danych międzynarodowych instytucji i firm oraz światowego dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe: preservation, long-term data storage, digitization, archiving, Arctic World Archive, End of the World Library, ochrona, długoterminowe przechowanie danych, digitalizacja, archiwizacja, Światowe Archiwum Arktyczne, Biblioteka Końca Świata
References

Brudeli B.H., K.-M. Drake, A Holistic Approach to Digital Preservation, Piql preservation solution – outcome from Norwegian and European research projects (Archivator, MiLos, AsToR). Piql AS Paper.

Cross-Interleaved Reed– SolomonCoding (CIRC), WikipediaThe Free Encyclopedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-interleaved_Reed%E2%80%93Solomon_coding. Accessed 29.11.2021.

Generic 4K Frame Format. 4K Frame Structure description, Piql AS, rev. 170630.

Generic Preservation Reel Structure Specification, Piql AS, rev. 170125.

GitHub, Archival File System, https://github.com/piql/afs. Accessed 26.10.2021.

GitHub, Boxing, https://github.com/piql/boxing. Accessed 26.10.2021.

ISO 18901:2010 Imaging materials – Processed silver-gelatin-type black-and-white films – Specifications for stability.

ISO 18924:2013 Imaging materials – Test method for Arrhenius-type predictions.

ISO 18936:2012 Imaging materials – Processed colour photographs – Methods for measuring thermal stability.

piql AS, Piql Technology – behind the scenes, https://www.piql.com/whitepapers/other-paper/piql-technology-behind-the-scenes. Accessed 29.11. 2021.

piqlFilm – Transportation & Storage Instructions based on ISO 18911:2010 (E) and ANSI® IT9.11- 1991, Piql AS, rev.190902.

piqlFilm product specification, Piql AS, rev. 180121.

piqlReader. Technical specifications, Piql AS, rev. 200205.

Processing KODAK Motion Picture Films, Module 15. Processing Black-and-White Films, 2000, https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/Processing-KODAK-Motion-Picture-Films-Module-15.pdf. Accessed 29.11.2021.

Recommendation for Space Data System Practices. Reference model for an Open Archival Information System (OASIS). Recommended practice CCSDS. 650.0-m-2 Magenta Book. June 2012, http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf. Accessed 29.11.2021.

“SMPTE Motion Imaging Journal”, 2003-09, vol. 112, No 9, DOI 10.5594/SMPTE.ST139.2003, https://archive.org/details/sim_smpte-motion-imaging-journal_2003-12_112_12. Accessed 26.10.2021.

Test Rapport (TR) for Longevity of the Photographic film P1 from Kodak, Norner Project No 2222160, Technical Report 26.10.2021. 

Texas Instruments, http://www.ti.com. Accessed 29.11.2021.