Repozytorium Cyfrowe Poloników jako przykład społecznego archiwum cyfrowego

Karol Łopatecki,

Wojciech Walczak

Abstrakt
References

Duda B., Przyklenk J., Sujkowska-Sobisz K., Reprezentacje humanistyki cyfrowej w polskim dyskursie naukowym, [w:] Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). red. B. Ciesek-Ślizowska, B. Duda, E. Ficek, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2019, s. 55–69.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Projekty, https://instytutbadan.eu/projekty/ [dostęp 3.09.2021].

Kolasa W.M., „dLibra” Digital Library Framework–platforma do budowy bibliotek cyfrowych, [w:] Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007, s. 67–88.

Łopatecki K., O sposobach udostępniania zawartości ksiąg metryk królewskich, „Zapiski Historyczne” 2021, t. 86, z. 3, s. 139–158.

Repozytorium Cyfrowe Poloników, http://repcyfr.pl/dlibra/collectionstats?dirids=1 [dostęp 26.10.2021].

Rusin T., Prawne aspekty funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 2, s. 10–27.

Słoń M., Słomski M., Edycje cyfrowe źródeł historycznych, [w:] Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 65–84.