Archeion,2022, 123

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Rok wydania: 2022

Projekt okładki/Cover design: Maria Kaliszczuk-Donaj

Zdjęcia na okładce/Cover photos:

Przednia okładka/Front cover: Molecular Structure, Adobe Stock

Tylna okładka/Back cover: Cells and biological chain, molecules and abstract conception, 3d rendering, Adobe Stock

© Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022

Słowa kluczowe: archiwa cyfrowe, prosumpcja wiedzy, informacja archiwalna, digital archives, knowledge prosumption, archival information, wytyczne archiwizacji rządowych stron internetowych, karta walidacji WARC, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, prawo do publikacji, archiwizacja przez projektowanie, wytyczne archiwizacji stron internetowych, implementacja pywb (Python Wayback), ingest, przechowywanie i udostępnianie plików WARC, Centralna Platforma archiwizująca strony internetowe rządu Holandiiguidelines on archiving government websites, WARC validation factsheet, The General Data Protection Regulation, publication rights, archiving by design, web archiving guidance, pywb (Python Wayback) implementation, ingestion, preservation and access of WARCfiles, Central Platform for archiving websites for the Dutch Central Government, Centralna Platforma archiwizująca strony internetowe rządu Holandii, archiwa ukraińskie w obliczu inwazji rosyjskiej, dziedzina archiwalna w U krainie, narodowy zasób archiwalny Ukrainy, reformy archiwalne, Archival reform, archival affairs of Ukraine, National Archival Fond, archives of Ukraine during the Russian invasion, archiwizacja danych, nośniki danych, cyfrowe polimery, makrocząsteczki zawierające informacje, data archiving, data carriers, digital polymers, macromolecules containing information, archiwizacja internetu, przechowywanie cyfrowe, rekomendacje, Web archiving, digital preservation, recommendations, preserving electronic records, trustworthiness of digital records, Project InterPARES Trust AI, cloud storage, artificial intelligence, blockchain technology, przechowywanie dokumentów elektronicznych, wiarygodność dokumentacji cyfrowej, Project InterPARESTrustAI, przechowywanie w chmurze, sztuczna inteligencja, technologia blockchain, Aleida Assmann, Jacques Derrida, Michel Foucaul, Paul Ricoeur, administracja publiczna, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, Podlaski Urząd Wojewódzki, system EZD, administration, electronic records management, Podlaskie Voivodship Office, EDM class information systems, pamiętnikarstwo, edycje źródłowe, I wojna światowa, diaries, source editions, World War I, kontrole archiwalne, protokoły kontroli archiwalnych, elektroniczna biurowość, archival audits, protocols of archival audits, electronic office, EDM systems, public administration

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2022, 123, s. 7-9
Data publikacji online: 2022

Archiwa w świecie cyfrowym

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

Archeion, 2022, 123, s. 10-30
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.015.16668

The National Archives of the Netherlands and archiving government websites

Archeion, 2022, 123, s. 31-45
Data publikacji online: 11 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.013.16666

Web archives as research infrastructure for digital societies: the case study of Arquivo.pt

Archeion, 2022, 123, s. 46-85
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.012.16665

Czy plastik może rozpocząć nową erę w archiwizacji danych?

Archeion, 2022, 123, s. 86-110
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.014.16667

Studia i materiały

O idei archiwum. Kilka uwag

Archeion, 2022, 123, s. 111-124
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.007.16468

Arkhivni reformy v Ukrayini: istoriya, proyekty, vyklyky s’ohodennya

Archeion, 2022, 123, s. 125-166
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.005.16466

Ogólne czy szczegółowe? Dane dotyczące biurowości elektronicznej w Polsce zawarte w protokołach kontroli archiwalnych z lat 2011–2019

Archeion, 2022, 123, s. 167-183
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.002.16463

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW a wewnętrzne normatywy regulujące zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie (2011–2021). Wybrane aspekty

Archeion, 2022, 123, s. 184-217
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.004.16465

Aktotwórca, archiwotwórca i użytkownik informacji archiwalnej: wzajemne relacje w świetle rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Archeion, 2022, 123, s. 218-242
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.011.16657

Omówienia i recenzje

Kronika naukowa

Europejskie Colloquia Archiwalne

Archeion, 2022, 123, s. 269-273
Data publikacji online: 14 listopada 2022

Inauguracja cyklu wykładów międzynarodowych „Konarski Lectures”

Archeion, 2022, 123, s. 274-276
Data publikacji online: 14 listopada 2022

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Spotkania kultur”, Kraków 19–22 października 2022 r.

Archeion, 2022, 123, s. 277-280
Data publikacji online: 14 listopada 2022

In memoriam

Czesław Margas (21 sierpnia 1925 – 28 lutego 2021)

Archeion, 2022, 123, s. 281-287
Data publikacji online: 28 listopada 2022

Roman Stelmach (27 lutego 1950 – 19 marca 2022)

Archeion, 2022, 123, s. 288-291
Data publikacji online: 16 grudnia 2022

Daria Monika Lipińska-Nałęcz (1 lipca 1951 – 20 marca 2022)

Archeion, 2022, 123, s. 292-302
Data publikacji online: 14 listopada 2022