Archeion,2022, 123

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Rok wydania: 2022
Słowa kluczowe: wytyczne archiwizacji rządowych stron internetowych, karta walidacji WARC, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, prawo do publikacji, archiwizacja przez projektowanie, wytyczne archiwizacji stron internetowych, implementacja pywb (Python Wayback), ingest, przechowywanie i udostępnianie plików WARC, Centralna Platforma archiwizująca strony internetowe rządu Holandii, guidelines on archiving government websites, WARC validation factsheet, The General Data Protection Regulation, publication rights, archiving by design, web archiving guidance, pywb (Python Wayback) implementation, ingestion, preservation and access of WARCfiles, Central Platform for archiving websites for the Dutch Central Government, archiwa ukraińskie w obliczu inwazji rosyjskiej, dziedzina archiwalna w Ukrainie, narodowy zasób archiwalny Ukrainy, reformy archiwalne, Archival reform, archival affairs of Ukraine, National Archival Fond, archives of Ukraine during the Russian invasion, archiwizacja danych, nośniki danych, cyfrowe polimery, makrocząsteczki zawierające informacje, data archiving, data carriers, digital polymers, macromolecules containing information, archiwizacja internetu, przechowywanie cyfrowe, rekomendacje, Web archiving, digital preservation, recommendations, przechowywanie dokumentów elektronicznych, wiarygodność dokumentacji cyfrowej, Project InterPARESTrustAI, przechowywanie w chmurze, sztuczna inteligencja, technologia blockchain, preserving electronic records, trustworthiness of digital records, Project InterPARES Trust AI, cloud storage, artificial intelligence, blockchain technology, Aleida Assmann, Jacques Derrida, Michel Foucaul, Paul Ricoeur, administracja publiczna, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, Podlaski Urząd Wojewódzki, system EZD, public administration, electronic records management, Podlaskie Voivodship Office, EDM class information systems, pamiętnikarstwo, edycje źródłowe, I wojna światowa, kontrole archiwalne, protokoły kontroli archiwalnych, elektroniczna biurowość

Archiwa w świecie cyfrowym

Sortuj według

Czy plastik może rozpocząć nową erę w archiwizacji danych?

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.014.16667

The National Archives of the Netherlands and archiving government websites

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 11 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.013.16666

Web archives as research infrastructure for digital societies: the case study of Arquivo.pt

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.012.16665

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.015.16668

Studia i materiały

Ogólne czy szczegółowe? Dane dotyczące biurowości elektronicznej w Polsce zawarte w protokołach kontroli archiwalnych z lat 2011–2019

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.002.16463

Arkhivni reformy v Ukrayini: istoriya, proyekty, vyklyky s'ohodennya

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.005.16466

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW a wewnętrzne normatywy regulujące zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie (2011–2021). Wybrane aspekty

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.004.16465

O idei archiwum. Kilka uwag

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.007.16468

Omówienia i recenzje

In memoriam

Czesław Margas (21 sierpnia 1925 – 28 lutego 2021)

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 28 listopada 2022

Roman Stelmach (27 lutego 1950 – 19 marca 2022)

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 16 grudnia 2022