Rada Naukowa (od tomu 120)

Prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska) – przewodnicząca

Dr hab. prof. AP Marzenna Ciechańska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska)

Dr hab. prof. UAM Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Prof. Franco Benucci (Uniwersytet w Padwie, Włochy)

Dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Prof. dr Arvydas Pacevičius (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Prof. dr hab. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Polska)

Dr Martin Schoebel (Archiwum Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerin, Niemcy)

Dr hab. IS PAN Aliaksandr Smalianchuk, prof. (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Władysław Stępniak (Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Prof. Gianni Venditti (Archivio Segreto Vaticano, Włochy)