Redakcja (od tomu 120)

Dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Polska) – redaktor naczelny

Dr Ewa Rosowska-Jakubczyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

Dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska) – redaktor działu

Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska) - sekretarz redakcji