Apel do Autorów i Wydawców

Redakcja będzie niezmiernie wdzięczna Autorom i Wydawcom za przesyłanie do recenzji egzemplarzy wartościowych publikacji z zakresu tematyki czasopisma. Intencją naszą jest bowiem kontynuacja na łamach „Archeionu” cennej tradycji publikowania recenzji. Wszystkie nadesłane do prac recenzyjnych wydawnictwa będą przekazane do Centralnej Biblioteki Archiwistycznej, funkcjonującej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zbiory Biblioteki są dostępne publicznie.