Recenzenci

Redakcja czasopisma składa serdeczne podziękowania wszystkim poniżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w naszym roczniku.

Dr hab. Maciej Barczewski (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Vladislav Berkovs’kij (Tsentralnyj derzhavnyj kinofotoarkhyv Ukrainy im. G. S. Pshenychnogo, Ukraina)

Dr Janusz Czop (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polska) 

Dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa, Polska)

Jerzy Grzelak (Polska)

Dr hab. Paweł Gut (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska)

Dr Stanisław Jujeczka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr Karolina Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku, Polska)

Bp prof. Jan Kopiec (Polska)

Dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polska)

Dr Jacek Krochmal (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)

Dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Polska)

Dr Paweł Libera (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Radosław Lolo (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)

Dr Annick Louis (Université de Reims Champagne-Ardenne, Francja)

Dr Mariusz Luterek (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Piotr Łukawski (Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Polska)

Dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Dariusz Magier (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)

Dr Piotr Malak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Daria Nałęcz (Uczelnia Łazarskiego, Polska)

Dr Ewa Perłakowska (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polska)

Dr inż. Grzegorz Płoszajski (Politechnika Warszawska, Polska)

Dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański, Polska)

Leszek Pudłowski (Międzynarodowa Rada Archiwalna)

Dr hab. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr hab. Marek Romaniuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska)

Dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr Maik Schmerbauch (Universität Hildesheim, Niemcy)

Dr Juliusz Sikorski (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Polska)

Dr Katarzyna Słomska-Przech (Polska Akademia Nauk, Polska)

Dr Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk (Politechnika Warszawska, Polska)

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr Zbigniew Stanuch (Instytut Pamięci Narodowej, Polska)

Dr Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Dr inż. Róża Szweda (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Polska)

Dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Adrian Trzoss (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)

Dr hab. Wiktor Werner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Maciej Wilmański (Bank Pekao S.A., Polska)

Dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku, Polska)

Dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)