Recenzenci

Redakcja czasopisma składa serdeczne podziękowania wszystkim poniżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w naszym roczniku.

Dr hab. Maciej Barczewski (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Vladislav Berkovs’kij (Tsentralnyj derzhavnyj kinofotoarkhyv Ukrainy im. G. S. Pshenychnogo, Ukraina)

Dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Stanisław Jujeczka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska)

Bp prof. Jan Kopiec (Polska)

Dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polska)

Dr Jacek Krochmal (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)

Dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Polska)

Dr Paweł Libera (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Polska)

Dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Dariusz Magier (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)

Dr hab. Daria Nałęcz (Uczelnia Łazarskiego, Polska)

Dr Ewa Perłakowska (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polska)

Dr inż. Grzegorz Płoszajski (Politechnika Warszawska, Polska)

Dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr hab. Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Polska)

Dr Zbigniew Stanuch (Instytut Pamięci Narodowej, Polska)

Dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)

Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku, Polska)

Dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)