Upowszechnianie i darmowy dostęp

 

http://www.ejournals.eu/resources/images/800px-Open_Access_logo_PLoS_transparent%20ej.png

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego.