Polityka archiwizowania

Od tomu 119 za 2018 r. czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w Repozytorium Cyfrowym  Biblioteki Narodowej w ramach wykonywania prawa o przekazywaniu egzemplarza obowiązkowego do narodowego zasobu bibliotecznego. Adres repozytorium: www.polona.pl

Ponadto, w ramach polityki otwartego dostępu do wszystkich opublikowanych treści, tomy „Archeionu” 1-50 (1927-1968) oraz od tomu 95 (1995)  do tomu bieżącego są udostępnione w formie  cyfrowej w otwartym dostępie na stronie Wydawcy: https://www.archiwa.gov.pl/poznaj/publikacje/archeion/

Tomy z lat 1969-1994, publikowane zgodnie z obowiązującym w tym okresie ustawodawstwem,  będą udostępniane stopniowo,  w miarę wygasania ochrony praw autorskich.
Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.