System antyplagiatowy

Czasopimo Archeion korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate to oprogramowanie, które pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i badanie oryginalności tekstu. 

Zobacz więcej: https://www.ithenticate.com/about