System antyplagiatowy

Czasopimo Archeion korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

Oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad 60 miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 800 wydawców naukowych korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie. System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji. 

Zobacz więcej: https://www.ithenticate.com/about