Zaproszenie do publikacji w tomie 123 czasopisma „Archeion”

Nowe technologie archiwizacji i trwałego przechowywania zbiorów informacji i dokumentacji elektronicznej, w tym nowe generacje nośników informacji

Archiwizacja stron internetowych

Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej, w tym systemy klasy EZD

Selekcja i wartościowanie dokumentów elektronicznych i ich przekazywanie do zasobu archiwów państwowych

Redakcja czasopisma „Archeion” serdecznie zaprasza do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych artykułów naukowych do tomu 123 (2022).

Tom będzie poświęcony nowoczesnym, zaawansowanym technologiom archiwizacji i trwałego przechowywania dużych zbiorów informacji i dokumentacji elektronicznej oraz zagadnieniu nowej generacji nośników informacji, zapewniających ich długotrwałe przechowywanie.

Kontynuowany będzie, zainicjowany w tomie 122, wątek archiwizacji stron internetowych, będący przedmiotem szerokiego zainteresowania świata archiwistyki.

Łamy „Archeionu” są otwarte dla analiz i opracowań poświęconych szeroko rozumianemu zagadnieniu zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym zastosowaniu systemów klasy EZD.

Bardzo ważnym tematem dla nowoczesnej archiwistyki, szczególnie w obliczu przyspieszenia informatyzacji biurowości jest selekcja i wartościowanie dokumentów elektronicznych oraz ich przekazywanie do zasobu archiwów państwowych.

Zapraszamy Autorów do współpracy.

Artykuły prosimy wysyłać za pomocą Panelu redakcyjnego.