Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Częstotliwość: Rocznik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Dyscyplina naukowa (wg polskiej Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 2018): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70 (grudzień 2021)
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2022, 123

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Opublikowano online: 2022

Studia i materiały

Sortuj według

Ogólne czy szczegółowe? Dane dotyczące biurowości elektronicznej w Polsce zawarte w protokołach kontroli archiwalnych z lat 2011–2019

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.002.16463

Omówienia i recenzje

In memoriam

Czesław Margas (21 sierpnia 1925 – 28 lutego 2021)

Archeion, 2022, 123,
Data publikacji online: 28 listopada 2022