Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Częstotliwość: Rocznik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Dyscyplina naukowa (wg polskiej Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 2018): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70 (grudzień 2021)
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2022, 123

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2022, 123, s. 7-9
Data publikacji online: 2022

Archiwa w świecie cyfrowym

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

Archeion, 2022, 123, s. 10-30
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.015.16668

The National Archives of the Netherlands and archiving government websites

Archeion, 2022, 123, s. 31-45
Data publikacji online: 11 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.013.16666

Web archives as research infrastructure for digital societies: the case study of Arquivo.pt

Archeion, 2022, 123, s. 46-85
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.012.16665

Czy plastik może rozpocząć nową erę w archiwizacji danych?

Archeion, 2022, 123, s. 86-110
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.014.16667

Studia i materiały

O idei archiwum. Kilka uwag

Archeion, 2022, 123, s. 111-124
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.007.16468

Arkhivni reformy v Ukrayini: istoriya, proyekty, vyklyky s’ohodennya

Archeion, 2022, 123, s. 125-166
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.005.16466

Ogólne czy szczegółowe? Dane dotyczące biurowości elektronicznej w Polsce zawarte w protokołach kontroli archiwalnych z lat 2011–2019

Archeion, 2022, 123, s. 167-183
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.002.16463

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW a wewnętrzne normatywy regulujące zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie (2011–2021). Wybrane aspekty

Archeion, 2022, 123, s. 184-217
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.004.16465

Aktotwórca, archiwotwórca i użytkownik informacji archiwalnej: wzajemne relacje w świetle rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Archeion, 2022, 123, s. 218-242
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/26581264ARC.22.011.16657

Omówienia i recenzje

Kronika naukowa

Europejskie Colloquia Archiwalne

Archeion, 2022, 123, s. 269-273
Data publikacji online: 14 listopada 2022

Inauguracja cyklu wykładów międzynarodowych „Konarski Lectures”

Archeion, 2022, 123, s. 274-276
Data publikacji online: 14 listopada 2022

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Spotkania kultur”, Kraków 19–22 października 2022 r.

Archeion, 2022, 123, s. 277-280
Data publikacji online: 14 listopada 2022

In memoriam

Czesław Margas (21 sierpnia 1925 – 28 lutego 2021)

Archeion, 2022, 123, s. 281-287
Data publikacji online: 28 listopada 2022

Roman Stelmach (27 lutego 1950 – 19 marca 2022)

Archeion, 2022, 123, s. 288-291
Data publikacji online: 16 grudnia 2022

Daria Monika Lipińska-Nałęcz (1 lipca 1951 – 20 marca 2022)

Archeion, 2022, 123, s. 292-302
Data publikacji online: 14 listopada 2022