Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - The State Archives Head Office

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2020, 121

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2020, 121, s. 11-14

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Regulacje prawa polskiego mające znaczenie dla działalności archiwalnej

Archeion, 2020, 121, s. 15-67
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.001.12958

Własność materiałów archiwalnych. Kilka uwag o potrzebie zmian regulacji prawnych

Archeion, 2020, 121, s. 68-81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.002.12959

Prezentacja nagrań audio i wideo w Internecie przez archiwa państwowe wobec wybranych problemów wynikających z poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych. Kilka uwag środowiska akademickiego

Archeion, 2020, 121, s. 82-101
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.003.12960

Przepisy regulujące zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym bliższym w sądach powszechnych w Polsce w latach 1985–2019

Archeion, 2020, 121, s. 102-121
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.004.12961

Próba likwidacji statusu „archiwów państwowych wyodrębnionych” w projekcie ustawy – Prawo archiwalne z 1995 r.

Archeion, 2020, 121, s. 122-150
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.005.12962

Od praw Rewolucji do Kodeksu Dziedzictwa (przemiany francuskiego prawa archiwalnego)

Archeion, 2020, 121, s. 151-181
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.006.12963

Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Archeion, 2020, 121, s. 182-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.007.12964

System prawny archiwów hiszpańskich

Archeion, 2020, 121, s. 215-237
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.008.12965

Studia i materiały

Bronisław Gorczak – historyk i wołyński archiwista (1854–1918)

Archeion, 2020, 121, s. 239-270
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.009.12966