Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - The State Archives Head Office

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2020, 121

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Studia i materiały

Sortuj według

Archiwalia Państwowego Banku Rolnego jako źródło do badań nad historią gospodarczą polskiej wsi i rolnictwa w I poł. XX w.

Archeion, 2020, 121, s. 271-305
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.010.12967

Materiały jednostek wojewódzkiej administracji wyznaniowej w Archiwum Państwowym w Szczecinie jako źródło do dziejów stosunków państwo-Kościół rzymskokatolicki w latach 1945–1989

Archeion, 2020, 121, s. 306-326
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.011.12968

Establish a new file plan in a diocese of the German Catholic Church

Archeion, 2020, 121, s. 327-341
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.012.12969

Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych

Archeion, 2020, 121, s. 342-371
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.013.12970

Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. Na marginesie obrad Międzynarodowej Rady Archiwów w Adelajdzie „Designing the Archive 2019”

Archeion, 2020, 121, s. 372-410
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.014.12971

Archiwa a systemy informatyczne w administracji publicznej. Wstęp do problematyki

Archeion, 2020, 121, s. 411-444
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.015.12972

Archiwizacja Webu w Europie – narodowe archiwa Sieci

Archeion, 2020, 121, s. 445-465
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.016.12973

Funkcja naukowa archiwów – próba definicji i systematyzacji

Archeion, 2020, 121, s. 466-477
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.017.12974

Omówienia i recenzje