Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - The State Archives Head Office

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2020, 121

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Omówienia i recenzje

Sortuj według

Kronika naukowa

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2 

Archeion, 2020, 121, s. 529-532
Data publikacji online: 2020

In memoriam

Maria Trojanowska (23 listopada 1947 – 27 sierpnia 2019)

Archeion, 2020, 121, s. 533-538
Data publikacji online: 2020

Bolesław Woszczyński (27 czerwca 1930 – 27 maja 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 539-541
Data publikacji online: 2020

Regina Piechota (12 stycznia 1929 – 4 czerwca 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 542-545
Data publikacji online: 2020

Tadeusz Marian Brzeczkowski (15 lipca 1939 – 4 sierpnia 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 546-549
Data publikacji online: 2020