Changes in the paradigm of locating offices in postindustrial cities exemplified by Paris

Maciej Złowodzki

Abstrakt

W krajach okresu poprzemysłowego nastąpiły daleko idące przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. W społeczeństwach gospodarki opartej na wiedzy pracownicy biurowi (tworzenie, przetwarzanie, dystrybucja i komercjalizacja informacji) stanowią najliczniejszą grupę pracowniczą. Znajduje to swój wyraz we wzniesionych zasobach biurowych. W Europie dwie metropolie przodują w tym względzie, są to Londyn i Paryż (ponad 50 milionów m2 powierzchni biurowej). W ostatnich latach nastąpiła istotna zmiana podejścia do lokalizowania i rozwoju biur w aglomeracji stolicy Francji. Odnosząc zagadnienie do naszych miast, należy stwierdzić, że pozostają one daleko w tyle za dużymi ośrodkami Europy.

Słowa kluczowe: strategia rozwoju miast, budownictwo biurowe, architektura budynków biurowych
References

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, SCHOLAR, Warszawa 2002.

Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.

Chabbal B., Le retour en grâce des quartiers historiques, [in:] Immobilier d’enterprise – nouvelle géographie, nouvelle stratégies, Les Cahier de l’Institut d’Amènagement et d’Urbanisme de la Règion d’Ile de France 14/2006, 35-40.

Chiffres clés – édition 2012, Direction régionale des enterprises, de la concurrence, de la consomation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France – Service études, statistiques et évaluation (SESE), Paris 2012.

Holbert L., Les bureaux et l’aménagement métropolitain en Europe de l’Ouest, [in:] Immobilier d’enterprise – nouvelle géographie, nouvelle stratégies, Les Cahier de l’Institut d’Amènagement et d’Urbanisme de la Règion d’Ile de France 14/2006, 28-34.

Knight Frank – Poland: Commercial Market 2006-2011, Warsaw 2012.

Jungiewicz Sz., Perspektywy rozwoju rynku biurowego w Polsce, Construction, Technologies, Architecture 4 (44)/2008, 14-17.

Martin H.P., Schuman H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 1999.

Pacholski L. et al., Cztery czynniki przekształceń organizacji i zarządzania współczesnym biurem, [in:] Złowodzki M. et al. (ed.), Ergonomia pracy biurowej, PAS Committee on Ergonomics, Krakow 2004, 187-198.

Paris, la métropole et ses projets, Connaissance des Arts – hors-série, Paris 2011.

Skalska Z., Powrót do przyszłości, Tygodnik Powszechny 16 (3275)/2012, 37-39.

Tertiarisation de l’économie francilienne: Combien de bureaux neuf en Ile-de-France d’ici 2015? Observatoire Regional de l’Immobilier d’Enterprise en Ile-de-France, Paris 2006.

Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, KURPIS PLC, Przeźmierowo 2007.

Wosińska W., Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008.

Złowodzki M., Technologiczne i środowiskowe projektowanie biur, Cracow University of Technology Press, Krakow 1997.