Controller–sensing element communication using UDP protocol

Łukasz Ścisło

Abstrakt

Komunikacja sterownik–urządzenie pomiarowe z wykorzystaniem protokołu UDP

Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie nowego podejścia do komunikacji urządzenie pomiarowe–sterownik PLC. Sterowniki przemysłowe, oprócz własnych protokołów komunikacyjnych, coraz częściej obsługują popularne protokoły komunikacyjne, takie jak TCP czy UDP. Umożliwia to komunikację z komputerami PC oraz wieloma urządzeniami obsługującymi wyżej wymienione standardy. W artykule pokazano sposób zaprojektowania i realizacji układu  wykonującego pomiar odległości, który wyniki pomiaru przesyła do sterownika programowalnego SIEMENS S7-1200 za pośrednictwem magistrali Ethernet i protokołu UDP oraz do systemu kontroli na ekranie operatorskim HMI. Zaprezentowano sposób realizacji systemu komunikacji, łatwość jego implementacji dla systemów pomiarowych i możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia

Słowa kluczowe: Ethernet, UDP, UART, sterowniki przemysłowe, HMI, Profinet, automatyka przemysłowa
References

Berger H., Automating with SIMATIC S7-1200: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Basic V11; Visualization with WinCC Basic V11, Publicis Publishing, 2013.

Berger H., Automating with SIMATIC S7-400 inside TIA Portal, Publicis Publishing 2013.

Berger H., Automating with SIMATIC, Publicis Kommunikationsag, 2003.

Berger H., Automating with STEP 7 in STL and SCL, Publicis Corporate Pub, 2005.

Berger H., Automating with SIMATIC S7-300 inside TIA Portal, Wiley-VCH, 2012.

Bolton W., Programmable Logic Controllers – Fifth Edition, Newnes, 2009.

Borden T., Cox R., Technician’s Guide to Programmable Controllers, Cengage Learning, 2012.

Koen P., Stromsdorfer C., Distributed Applications in Manufacturing Environments, The Architecture Journal, 10/2008, 40-44.

Mitchell R., PROFIBUS: A Pocket Guide, ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2003.

Müller J., Controlling with SIMATIC, Siemens, 2005.

Petruzella F., Programmable Logic Controllers, McGraw-Hill, 2010.

Pigan R., Metter M., Automating with PROFINET, Publicis Publishing, 2008.

Raijkumar N., Communication and Debug Platform for Smart Antenna DOA System: UART System Design in VHDL and Debug Platform in Labview, VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

Ścisło Ł., Multifunctional Control of a Proportioner, Proceedings of the PhD Students and Young Scientists Conference, 2009.

Ścisło Ł., Integrated Control of the Heat Pump Heating and Cooling System, Proceedings of the PhD Students and Young Scientists Conference, 2010.

Zając M., Wavelet Analysis for Location of Faults on Drive Transmission System, Technical Transactions, vol. 1-AC/2012, Cracow University of Technology Press, 139-156.