Methods for determining masonry walls fire resistance

Krzysztof Chudyba,

Piotr Matysek

Abstrakt

W artykule przedstawiono metody weryfikacji odporności ogniowej ścian murowych według normy EN 1996-1-2 [1] i jej polskiej wersji PN-EN 1996-1-2 [2]. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty stosowania opisanych metod (danych tabelarycznych, uproszczonych metod bazujących na przekroju zredukowanym), wskazując ich potencjalne niedostatki. Skomentowano także proces wprowadzania normy Eurokod 6 (EN 1996-1-1 [3], EN 1996-1-2 [1]) do projektowania konstrukcji murowych do polskiej praktyki projektowej (normy: PN-EN 1996-1-1 [4], PN-EN 1996-1-2 [2]).

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, odporność ogniowa, metody weryfikacji
References

EN 1996-1-2: Design of masonry structures. Part 1–2: General rules – Structural fire design.

PN-EN 1996-1-2: Design of masonry structures. Part 1–2: General rules – Structural fire design (Polish Code).

EN-1996-1-1: Design of masonry structures. Part 1–1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures.

PN-EN-1996-1-1: Design of masonry structures. Part 1–1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures (Polish Code).

EN 1991-1-2: Actions on structures. Part 1–2: General actions – Actions on structures exposed to fire.

EN 1990: Basis of structural design.

EN 1365-1: Fire resistance tests of load-bearing elements. Part 1: Walls.

EN 1364-1: Fire resistance tests of non load-bearing elements. Part 1: Walls.

EN-1996-1-3: Design of masonry structures – Simplified calculation methods and simple rules for masonry structures.

Kosiorek M., Woźniak G., Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005, ITB, Warszawa 2005 (in Polish).

EN-1052-1: Methods of test for masonry – Part 1: Determination of compressive strength.