Structural fire design methods for reinforced concrete members

Krzysztof Chudyba,

Szymon Seręga

Abstrakt

W artykule przedstawiono metody określania odporności ogniowej elementów żelbetowych według normy EN 1992-1-2 [3] (metody uproszczone bazujące na przekroju zredukowanym oraz podejście przyrostowo-iteracyjne). Rezultaty obliczeń porównano z wynikami badań ogniowych dostępnych w literaturze. W analizie obliczeniowej rozważono następujące parametry: klasę betonu, mimośród siły podłużnej, kształt przekroju. Sformułowano wnioski odnośnie dokładności metod uproszczonych i praktycznych ograniczeń ich stosowania w zakresie analizowanych zmiennych materiałowych i geometrycznych.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, odporność ogniowa, metody uproszczone
References

Fire Design of Concrete Structures – materials, structures and modelling. fib bulletin 38, Lausanne, Switzerland, April 2007.

EN 1990:2004 Eurocode. Basis of Structural Design, European Committee For Standardization, Brussels 2002

EN 1992-1-2:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1.2: General rules – Structural fire design, European Committee For Standardization, Brussels 2004.

Dotreppe J.-C., Fransen J.M., Vanderzeypen Y., Calculation method for design of reinforced concrete columns under fire conditions, ACI Structural Journal, 96 (1), January-February 1999.

Franssen J.-M., Dotreppe J.-C., Fire tests and calculation methods for circular concrete columns, Fire Technology, 39 (1), January 2003.

Tan K.H., Yao Y., Fire resistance of four-face heated reinforced concrete columns. Journal of Structural Engineering, 129 (9), September 2003.

Tan K.H., Yao Y., Fire resistance of reinforced concrete columns subjected to 1-, 2-, and 3-face heating, Journal of Structural Engineering, 130 (11), November 2003.

Fire Design of Concrete Structures – structural behaviour and assessment. fib bulletin No. 46, Lausanne, Switzerland, April 2008.

Fire Design of Concrete Structures in Accordance with CEB/FIP Model Code 90. CEB Bulletin D’Information No. 208, Lausanne, Switzerland, July 1991.

Tan K.H., Tang C.Y., Interaction formula for reinforced concrete columns in fire conditions, ACI Structural Journal, 101 (1), January-February 2004.

Tan K.H., Yao Y., Rankine method for reinforced concrete columns under fire conditions, In Proceedings of the 18th Australian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Developments in Mechanics of Structures and Materials, vol. 1, Perth, Australia, December 2004.

Andenberg Y., Analytical fire design of reinforced concrete structures based on real fire characteristics, In FIB Eight Congress Proceedings, Part 1, London 1978.

Bamonte P., Meda A., Towards a simplified approach for the sectional analysis of R/C members in fire, In Proceedings of the 2nd International Congress Keep Concrete Attractive, Naples, Italy, June 5–8 2005.

Meda A., Gambarova P.G., Bonomi M., High-performance concrete in fire-exposed reinforced concrete sections, ACI Structural Journal, 99 (3), May-June 2002.

Seręga S., A new simplified method for determining fire resistance of reinforced concrete sections, In Proceedings of 6th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, 2008.

Hertz K.D. Design of fire exposed concrete structures, Technical Report no. 160, CIB W15/81/20(DK), Technical University of Denmark, Lyngby 1981.

1991-1-2:2004 Eurocode 1: General Actions – Actions on structures exposed to fire. European Committee For Standardization, Brussels 2002.

Kohnke P., editor, ANSYS, Inc. Theory Manual Twelfth Edition, 1994.

Kodur V.K.R., Sultan M.A., Effect of temperature on thermal properties of highstrength concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 15 (2), April 2003.

EN 1992-1-1: Eurocode2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and recommendations for buildings. European Committee for Standardization, Brussels, 2004.

Seręga S., Behaviour of high performance concrete columns at fire temperatures, PhD thesis, Cracow University of Technology, 2009, in Polish.

Kodur V.K.R., Wang T.C., Cheng F.P., Predicting the fire resistance behaviour of high strength concrete columns, Cement & Concrete Composites, 26 (2), February 2004.

Cheng F.P., Kodur V.K.R., Wang T.C.W., Stress-strain curves for high strength concrete at elevated temperatures, Journal of Materials in Civil Engineering, 16 (1), January-February 2004.

Schneider U., Behaviour of concrete at high temperatures, Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, 337, 1982.

Schneider U., Modelling of concrete behaviour at high temperatures, [w:] R.D. Anchor, H.L. Malhotra, J.A. Purkiss, editors, Design of structures against fire, 1986.

Fu Y.F., Wong Y.L., Poon C.S., Tang C.A., Stress-strain behaviour of high-strength concrete at elevated temperatures, Magazine of Concrete Research, 57 (9), November 2005.

Dotreppe J.-C., Franssen J.M., Braus R., Vandevelde P., Minne R., Van Nieuwenburg D., Lambotte H., Experimental research on the determination of the main parameters affecting the behaviour of reinforced concrete columns under fire conditions, Magazine of Concrete Research, 49(179), June 1996.

Kodur V.K.R., Cheng F.P., Wang T.C., Latour J.C., Leroux P., Fire resistance of high-performance concrete columns, Technical Report No. 834, National Research Council, Institute for Research in Construction, Ottawa, December 2001.

Kodur V.K.R., McGrath R., Latour J.C., MaClaurin J., Experimental studies on the fire endurance of high-strength concrete columns, Technical Report No. 919, National Research Council, Institute for Research in Construction, Ottawa, October 2000.

Kodur V.K.R., McGrath R., Leroux P., Latour J.C., Experimental studies for evaluating the fire endurance of high-strength concrete columns, Technical Report No. 197, National Research Council, Institute for Research in Construction, Ottawa, May 2005.

Lie T.T. Wooleton J.L., Fire resistance of reinforced concrete columns – test results, Technical Report No. 596, National Research Council, Institute for Research in Construction, Ottawa 1988.

Building code requirements for structural concrete (ACI 318-99) and commentary (ACI 318R-99), American Concrete Institute, 1999.