Redistribution of forces between reinforcement bars and profiles in the intermediate support zone in the double span, double combined beams

Elżbieta Habiera,

Artem Czkwianianc

Abstrakt

Celem badań była analiza zachowania innowacyjnych belek prefabrykowanych, w których zespolono beton sprężony i specjalnie przygotowany profil stalowy. Artykuł przedstawia wyniki badań i analizę redystrybucji sił wewnętrznych pomiędzy prętami zbrojeniowymi, a profilem stalowym w strefie podpory środkowej w proponowanych dwuprzęsłowych belkach.

Słowa kluczowe: elementy zespolone, beton sprężony, redystrybucja, profil stalowy
References

Staquet S., Rigot G., Detandt H., Espion B., Innovative composite precast prestressed precambered U-shaped concrete deck for Belgium’s high speed railway trains, PCI Journal, vol. 49, no. 6, 2004.

Eurocode 2: Design of Concrete Structures – Part 1–1: General rules and rules for buildings. EN 1992-1-1:2004

Czkwianianc A., Bodzak P., Pawlica J., Habiera E., Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym, Badania doświadczalne elementów i konstrukcji betonowych, Zeszyt 17/2009, Department of Concrete Structures, Lodz University of Technology, 2009.

Czkwianianc A., Kamińska M., Metoda nieliniowej analizy żelbetowych elementów prętowych, Studies of civil engineering, issue no. 36, KILiW, IPPT, Warsaw 1992.