Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compresion

Marta Kałuża,

Jan Kubica

Abstrakt

Od ponad 10 lat elementy wykonane z autoklawizowanego betonu komórkowego są jednym z najbardziej popularnych materiałów stosowanych do wznoszenia budynków mieszkalnych zarówno w Polsce, jak i Europie. Zalecana technologia wykonywania konstrukcji z takich materiałów wymaga stosowania cienkich spoin wspornych i niewypełnionych spoin czołowych. Niestety konstrukcje wznoszone w tej technologii są podatne na zarysowania. Jedną z metod ograniczania zarysowań jest wprowadzenie do spoin wspornych prefabrykowanego zbrojenia. Głównym celem prezentowanych badań jest analiza zachowania się muru niezbrojonego oraz zbrojonego zbrojeniem typu MURFOR®. Badane elementy poddano ukośnemu ściskaniu. Przebadano trzy grupy elementów próbnych, różniące się sposobem otulenia zbrojenia zaprawą. W trakcie analizy zwrócono szczególną uwagę na główny technologiczny problem, dotyczący zapewnienia prawidłowej przyczepności zbrojenia do elementu murowego.

Słowa kluczowe: Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compresion
References

EN 845-3:2000. Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork, CEN, 2000.

Nolph S.M., In-plane shear performance of partially grouted masonry shear walls, Master thesis, Washington State University, 2010.

Kubica J., Kałuża M., Diagonally compressed AAC Block’s masonry – effectiveness of strengthening using CRFP and GRFP laminates, Proceedings 8th International Masonry Conference, Masonry (11), Ed. by W. Jäger, B. Haseltine & A. Fried, Dresden 2010, 419-428.

EN 1996-1-1:2005 EUROCODE 6, Design of Masonry Structures – Part 1-1: Common Rules for Reinforced and Unreinforced Masonry Structures, CEN, 2005.

Sheppard P., Tercely S., Turnšek V. The influence of horizontally placed reinforcement on the shear strength and ductility of masonry walls, Proceedings 6th WCEE, New Dehli 1977.

Tercely S., Sheppard P., The load-carrying capacity and deformability of reinforced and unreinforced masonry walls, Proceedings CIB W23 Commission Symposium on Wall Structures, Vol. I, Warszawa 1984.

Tomažević M., Žarnić R., The effect of horizontal reinforcement on the strength and ductility of masonry at shear failure, Proceedings 7th International Brick Masonry Conference, Vol. II, Melbourne 1985.

Jasiński R., Load-bearing capacity and deformability of reinforced masonry walls sheared horizontally, (in Polish), PhD Thesis, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.

Piekarczyk A., Load-bearing capacity and deformability of reinforced masonry walls subjected to shearing in vertical direction (in Polish), PhD Thesis, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.

Tomažević M., Lutman M., Design of reinforced masonry walls for seismic actions, Proceedings 8th International Brick Masonry Conference, Vol. II, Dublin 1988.

Kubica J. Kałuża M., Comparative tests of diagonally compressed unreinforced and bed joint reinforced masonry made of acc block, Proceedings 7th International Conference AMCM’2011, Kraków, 2011.

RILEM LUMB 6, Diagonal Tensile strength. Tests of Small Wall Specimens, TC 73 – LUM, 1991.

ASTM E519-81 1981, Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages, American Society for Testing Materials.