Machining process planning in PLM environment

Jan Duda,

Janusz Pobożniak

Abstrakt

The paper presents the characteristics of planning actions on the stage of conceptual and detailed manufacturing process planning in an integrated PLM environment. The functionality of the available solutions is discussed in details. Based on these analysis, the directions for the future development of the machining process planning systems to increase the automation level are presented.

Słowa kluczowe: CAD/CAPP/CAM integration, production preparation, manufacturing knowledge data bases
References

Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Warszawa 2000.

Duda J., Wspomagane komputerowo generowanie procesu obróbki w technologii mechanicznej, Politechnika Krakowska, Kraków 2003.

Duda J., Wspomagane komputerowo generowanie procesów wytwarzania – obecny stan i perspektywy rozwoju, III Forum Integracyjne Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „Proca”, Jedlnia 2004.

Duda J., Habel J., Pobożniak J., Repository of Knowledge for Manufacturing Process Planning, International Conference FAIM’ 2005 Bilbao, Spain 2005.

Duda J., Pobożniak J., Concurrent Development of Products, Processes and Manufacturing Systems in PLM Environment, Management and Production Engineering Review, Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 2, No. 2.

Eigner M., Product Lifecycle Management – The Backbone for Engineering, First International Conference, “Virtual Design and Automation”, Poznań 2004.

Eversheim W., Rozenfeld H., Bochtler W., Graessler R., A Methodology for Integrated Design and Process Planning on a Concurrent Engineering Reference Model, Annals of the CIRP 1995.

Kahlert T., From PDM to PLM – from a workgroup tool to on enterprise – wide strategy, First International Conference, Virtual Design and Automation, Poznań 2004.

Knosala R. i zespół, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2002.

Li W.D., Nee A.Y.C., Collaborative Design and Planning for Digital Manufacturing, Spinger 2008.

Pobożniak J., Programowanie obrabiarek CNC w systemie CATIA, Helion 2013 (to be published).

Pobożniak J., Two stage approach to feature recognition for Computer Aided Process Planning, Advances in Manufacturing and Science Technology, Vol. 29, 4/2005.

Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2008.