Genetic algorithm in optimization of cycloid pump

Paweł Lempa,

Edward Lisowski

Abstrakt

The paper presents a method of optimizing the geometry of a cycloid positive displacement pump using genetic algorithm. This allowed for increasing its delivery and efficiency and reduce pulsation.

Słowa kluczowe: optimization positive displacement pump genetic algorithms
References

Fleming P.J., Zalzala A.M.S., Genetic algorithms in engineering systems, The Institution of Electrical Engineers, London 1997.

Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Kollek W., Pompy zębate – konstrukcja i eksploatacja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.

Kollek W., Palczak E., Optymalizacja elementów układów hydraulicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994.

Lisowski E., Automatyzacja i integracja zadań projektowania. Z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire, Kraków 2007.

Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Pieczara J., Algorytmy genetyczne w mechanice konstrukcji, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.

Parametric Technology Corporation, Getting Started with Creo® Parametric TOOLKI 2.0, 2012.

Parametric Technology Corporation, Creo® Parametric TOOLKIT 2.0 Release Notes, 2012.

Stryczek J., Koła zębate maszyn hydraulicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.