Expert system for supporting the process of hydrodynamic torque converter construction

Karol Osowski,

Marcin Migus,

Andrzej Kęsy

Abstrakt

This paper presents an advisory expert system to assist the process of constructing the hydrodynamic torque converter. The system has been constructed using program Delphi 7 Enterprise in Object Pascal. The system includes three types of means of transport, a car, a rail bus and a working machine.

Słowa kluczowe: expert systems, computer aided design, hydrodynamic torque converter
References

Kęsy A., Kęsy Z., Damping Characteristics of a Transmission System with a Hydrodynamic Torque Converter, J. of Sound and Vibration, 16/3, 1993.

Kęsy A., Modele bryłowe w konstrukcji podzespołów hydrokinetycznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.

Pokojski J., Systemy doradcze w projektowaniu maszyn, WNT, Warszawa 2005.

Osowski K., Migus M., Kęsy A., Assumptions for Expert System Creation to Assess Durability of Hydrodynamic Transmission System, The XIIth International Scientific IFToMM Conference ”Tribology and Reliability”, Sankt Petersburg 24–26 October 2012, CD, 2012.

Stesin S.P., Optymalizacja parametrów hydrodynamicznych przewodów maszyn budowlanych i drogowych, Budowa maszyn, Moskwa 1996 (tłum. autor z cyrylicy).

Kęsy A., Numeryczna identyfikacja i optymalizacja napędów hydrokinetycznych środków transportu, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.

Kęsy Z., Kęsy A., Madeja J., Identyfication of Hydrodynamic Torque Converter Controlled by Physical Properties of Working Fluid, Int. Conference „Modern Practice In Stress and Vibration Analysis”, Dublin 1997.