Salt treatment as an impulse for industrial towns’ function change

Piotr Langer

Abstrakt

The article discusses the healing properties of salt and its application in various methods of spa curative treatment. The discussion serves as the background for presenting the origins of Polish and foreign spa resorts which are now able to function due to making use of post-industrial salt making facilities – mine working pits and brine graduation towers. Special emphasis has been laid on the character and consequences of the transformations of salt making towns, where industrial salt production has given way to spa treatment activities.

Słowa kluczowe: salt making industry, spa curative activities, brine boiling, salt mining, town development
References

Adams G., Lecznicze właściwości soli, KIRKE, Wrocław 2005.

Aleksandrowicz J., Inowrocław i okolice, PTTK, Inowrocław 1973.

Atlas uzdrowisk polskich, (ed.) Kajoch A., Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Wrocław 1990.

Boczkowski F., O Wieliczce pod względem historyi naturalnej, dziejów i kąpieli, W. Pisz, Bochnia 1843.

Chervinskaya A., Haloterapia w mikroklimacie komory solnej jako metoda medycyny rekonwalescencyjnej, Balneologia Polska, vol. XLIX, No. 2 (108/2007), Medi Press.

Ciszewski S., Sól, [in:] Studia etnologiczne, Polskie Biuro Etnologiczne, Warszawa.

Gutorski K., Sól, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978.

Heinemann E., Bad Salzdetfurth, Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1980.

Hwałek S., Górnictwo soli kamiennych i potasowych, Śląsk, Katowice 1971.

Karsten C., Solnictwo czyli nauka o wyrobie soli kuchennej, Drukarnia Banku Polskiego, Warszawa 1856.

Kmiecik M., Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Part I, Balneologia Polska, Year 2006, issue 1.

Kmiecik M., Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Niecodzienność metody i miejsca. Part II, Balneologia Polska, Year 2007, vol. XLIX, issue 1.

Kurlansky M., Dzieje soli, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.

Langer P., Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rozwoju i zachowania tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem Bochni, doctoral thesis, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Kraków 2011.

Moersth C., Sól. 1001 praktycznych zastosowań, K.E. LIBER, Warszawa 2008.

Mundel R., Bad Salzdetfurth. Salzstadt mit Tradition, Alan Sutton, Erfurt 1999.

Olechnowicz-Bobrowska B., Wojkowski J., Bioklimat komór sanatoryjnych w kopalniach soli Bochni i Wieliczki, Acta Agrophysica, year 2004, issue 3 (2).

Ponikowska I., Przegląd balneologicznych metod leczniczych, Medycyna rodzinna, issue 3/2004.

Ponikowska I., Tradycja, nowoczesność i innowacyjność w lecznictwie uzdrowiskowym naszych czasów, [in:] Innowacyjne kierunki w rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, post-conference papers of the 18th Congress of Polish Spa Resorts, Muszyna, 4–6 June 2009, Ministry of Sport and Tourism.

Salz aus Bayern, Salzbergwerk Berchtesgaden, Saline Bad Reichenhall, Bad Reichenhaller Salz Handelsgesellschaft, Munich.

Schmidt-Pospuła M.D., Mieczysław Skulimowski – prekursor podziemnego leczenia sanatoryjnego w Wieliczce, Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, vol. XXI, (ed.) Jodłowski A., Kraków Salt Mines Museum, Wieliczka 2001.

Stobiński J., Stobiński W., Sól soli nierówna, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965.

Witomski P., Wartość grzybobójcza chlorku sodu, Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, vol. XXVI, (ed.) Jodłowski A., Kraków Salt Mines Museum, Wieliczka 2009.