Historic colour schemes in Silesian secular interiors

Karolina Białobłocka

Abstrakt

While searching for valuable wall paintings, examinations may also reveal the colour scheme of the whole interiors. Such discoveries deepen our knowledge about trends in historic design in the Lower Silesia region and are used in conservation for preserving monuments closer to their original state. Selected results from examinations conducted by conservators in secular public and residential buildings from the Middle Ages to the 20th century are presented in this article.

Słowa kluczowe: colour, secular interior, history, Silesia
References

Białobłocka K., Colour traditions in Lower Silesia Architecture, AIC Colour 2013, 12th Congress of the International Colour Association, 8‒12 July 2013, Newcastle upon Tyne, UK, Conference Proceedings, Vol. I, 235-238.

Chorowska M., Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.

Eysmont R., Ilkosz J., Tomaszewicz A., Urbanik J. (eds.), Leksykon architektury Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2011.

Gryglewska A., Wrocławskie hale targowe 1908‒2008, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Gryglewska A., Department of Architecture of Wroclaw University of Technology in the former seat of Construction Crafts School and Higher School of Machine Building, Architectus, 1 (27), 2010, 31-37.

Jagiełło-Kołaczyk M., Sgraffita na Śląsku 1540‒1650, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

Jankowski A., Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji. Ikonografia – funkcje ‒ styl, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

Kobler F., Koller M., Farbigkeit der Architektur, [in:] Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1981, 274-428.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Arkady, Warszawa 2011.

Urbanik J., 1929 WUWA 2009 Wrocławska wystawa Werkbundu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Wanat P., Ziental K., Między konserwacją a kreacją. Przebudowa Dworca Głównego we Wrocławiu 2010‒2012, Renowacje i Zabytki, IV, 2012, 158-164.

Wińcze W., Wrocławskie wnętrza, Architektura, 9/143, 1959.

Zabłocka-Kos A., Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858, Via Nova, Wrocław 2006.