“Urban labyrinths”: the identity of cities and the creation of their images as tourist attractions. The case of the backyards and lanes of Lublin, Wroclaw and Katowice

Dagmara Chylińska,

Gerard Kosmala

Abstrakt

Tourists are tired of mass tourism and are therefore seeking places and experiences they could call genuine and different. In city tourism, focus is being increasingly shifted towards direct and authentic experience of urban space through spontaneous contact with the space itself and the inhabitants who create it. The authors, on the basis of three Polish cities being known as tourist destinations, analyzes the role of backyards and lanes in building up the identity of a city and the way their image as a tourist attraction is created.

Słowa kluczowe: backyards, lanes, identity of a city, image of a city, tourist attraction
References

Archipunktura... Projekt „Głowa do góry”, 2013 (online), homepage: http://www.glowadogory. pwr.wroc.pl/pl/oprojekcie.php (access: 24.05.2013).

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Raport końcowy. Badanie zrealizowane przez firmę BIOSTAT na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, Wrocław 2012.

Bossak-Herbst B., Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym, TRIO, Warszawa 2009.

Gawdzik Cz., Rozwój urbanistyczny starego Lublina, Ochrona Zabytków, Vol. VII, No. 3, 1954, 143-160.

Kaganiec M., Pokażę wam inny Górny Śląsk. Katalog ze zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice 2012.

Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, Vol. 35, 2005, 155-197.

Krajewski M. (ed.), Niewidzialne miasto, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

Lalli M., Urban identity, [in:] D. Canter et al. (eds.), Environmental Social Psychology, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1988, 303-311.

Malinowska A., Podwórka przy katowickim deptaku znów nie zachwycają, Gazeta Wyborcza, 25 May 2012 (online), homepage: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,11795794, Podworka_ przy_ katowickim_deptaku_znow_nie_zachwycaja.html (access: 24.05.2013).

Małachowicz E., Stare Miasto we Wrocławiu, PWN, Warszawa-Wrocław 1985.

Media Partner, Czyżewski W., Lorenc M., Business Consulting, Imago Public Relations, Brief: prezentacja głównych założeń strategii promocji Katowic, 2012 (online), homepage: http://opowiedzkatowice.pl/aktualnosci/17/nowa_strategia_promocji_katowic.html (access: 30.10.2012).

Nasze miasto. Tymczasowa Akcja Kulturalna w Katowicach ‒ Artyści zaprojektowali kolorowe podwórka, 2011 (online), homepage: http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1035703, tymczasowa-akcja-kulturalna-w-katowicach-artysci,id,t.html (access: 24.05.2013).

Niezgoda A., Oaza pod trzepakiem, Polityka, 8 October, 2005, 92-94.

Orzechowska J., W poszukiwaniu istoty miasta ‒ przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, Turystyka Kulturowa, Vol. 1, 2010, 14-44.

PKP S.A. i NEINVER tworzą nowe centrum Katowic, PKP S.A., 2013 (online), homepage: http://www.pkp.pl/node/2877 (access: 24.05.2013).

Nikiszowiec, Pracownia Architektoniczna „MP” Małgorzata Malanowicz-Pęczak, 2013 (online), homepage: http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/osiedla/Nikiszowiec. htm (access: 24.05.2013).

Probst O.F., Breslaus malerische Architekturen, Verlag des Herausgebers, Breslau 1900.

Przewodnik po Śródmieściu Katowic, Wydział Promocji, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2012.

Rynek mój widzę ogromny. Nasze Katowice, Bezpłatny Informator Miejski, 2012, 4.

Projekt Marka Lublin, Samorząd miasta, Lublin 2013 (online), homepage: http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=45198 (access: 24.05.2013).

Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1996.

Smolorz M., Śląsk wymyślony, Antena Górnośląska, Katowice 2012.

Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008‒2013, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław 2008.

Strategia Wrocław 2000 plus, Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego, Wrocław 1998.

Szafkowska M., Dawne zaułki Wrocławia, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Szymski A.M., Genius loci ‒ czyli o odkrywaniu i na nowo definiowaniu znaczeń w istniejącej przestrzeni miejskiej (trzy przykłady), Czasopismo Techniczne, z. 6-A/2008, Kraków, 162-166.

Lublin miastem inspiracji. Informator turystyczny, Urząd miasta, Lublin 2013 (online), homepage: http://www.lublin.eu/images/media/1233919902_informator_polski_druk.pdf (access: 30.10.2012).

Lubelskie podwórka. Zapis subiektywnego odbioru miasta, Warsztaty Kultury w Lublinie, 2013 (online), homepage: http://nockultury.pl//images/media/1275741395_folder.podworka.v2.1.pdf (access: 30.10.2012).

Nowy Pomnik Historii. Nasze Katowice, Bezpłatny Informator Miejski, January, 2013, 1.

Gądecki J., Architektura i tożsamość ‒ rzecz o antropologii architektury, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2005.

Liszewski S., Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi, [w:] Atlas miasta Łodzi, Plansza XXXIX, Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.