Narrativeness as a characteristic feature of modern stained glass art in modernist and postmodernist interiors of the churches in Krakow

Danuta Szyszko

Abstrakt

Narrativeness, often manifested by direct, figurative way, sometimes also encoded within the abstraction, is the essence of stained glass paintings in church interiors. One of the ways of reading the ambiguous content is to define mutual relationship of form and the imagery hidden in stained glass, as well as to diagnose the imaging methods adopted by the artist in the context of sacred architectural space. The aim of this paper is to analyze in that way selected works created after the Second Vatican Council (1962‒1965), which complement the interiors of the Krakow churches.

Słowa kluczowe: contemporary stained glass, church architecture, Krakow
References

Białkiewicz A., Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością, Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, 1/2008, 73-77.

Budyn-Kamykowska J., Pawłowska K., Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”, Witraż w architekturze – architektura na witrażu, Society for Stained Glass Art, 2011.

Buszko A., Ewolucja myśli architektonicznej w sztuce sakralnej po reformach Soboru Watykańskiego II na przykładzie Krakowa, doctoral dissertation, Cracow University of Technology, Cracow 2006.

Kostaszuk Romanowska M., Narracje architektury czasów postmodernizmu, Białostockie Studia Literaturoznawcze, 1/2010, 97-120.

Pyka H., Treści religijne w twórczości witrażowej Wiktora Ostrzołka. Studium teologiczno-ikonograficzne, doctoral dissertation, Opole 2009.

Rodziński S., Współczesna sztuka sakralna – refleksje o jej istocie i przyczyny niepokoju, Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, 1/2008, 46-50.

Rosier-Siedlecka M.E., Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury kościelnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1980.

Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Verso, Kraków 2003.

Wąs C., Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Węcławowicz-Gyurkovich E., Współczesna polska architektura sakralna w twórczości krakowskich architektów. Wybrane zagadnienia, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 41 (3-4/1996), 321-329.

Żychowska M.J., Najnowsze polskie witraże sakralne, Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, 1/2008, 124-138.

Żychowska M.J., O. Piotr Cholewka – znany nieznany, Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, 4/2011, 120-127.

Żychowska M.J., Współczesne witraże polskie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.