The future of the city. Between science and creative vision

Wojciech Bonenberg

Abstrakt

The article presents the author’s views on the role of science in the architecture and urban planning and the importance of the existence of the architects’ creative attitude as a factor significantly influencing the future shape of the city. The author indicated to the risk involved in replacing the system approach with empirical methods in architecture and negative effects of this phenomenon in the city spatial planning. Against the above mentioned background he discussed the importance of the architects’ creative attitude as a factor determining the city’s future.

Słowa kluczowe: science, architecture, the city’s future, creative attitude
References

Ayer A., Filozofia w XX wieku, tłumaczenie Basznia T., PWN, Warszawa 2003.

Banham R., Rewolucja w architekturze, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.

Bergson H., The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics, Dover Publications (Philosophical Library), New York 2007, 133-168.

Cempel C., Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2003.

Condorcet J.A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłumaczenie Hartleb E., Strzelecki J., Wyd. c., Kraków 1957.

Durand J.N.L., Précis des leçons d’architecture données à l’École Polytechnique, l’AUTEUR, à l’Ecole Polytechnique, Paris 1805.

Eysenck H., Genius: The natural history of creativity, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Fichte J.G., Teoria Wiedzy. Wybór pism, t. I, wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Siemek J.M., BKF, PWN, Warszawa 1996.

Guadet J., Éléments et théorie de l’architeture, Librairie de la construction modern, vol. I, Paris 1901, s. 137-141.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 609-610.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tłumaczenie Ostromęcka H, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 2001.

Lisowski B., Wkład architektury przemysłowej do rozwoju architektury XIX i XX w. Materiały do studiów i dyskusji, Politechnika Krakowska, Kraków 1984, 63.

Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, przekład Ossowska M., Kurlandzka A., PWN, Warszawa 2006.

Schelling F.W.J., Filozofia Sztuki, czyli: O stosunku sztuk plastycznych do przyrody; Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, przekład i opracowanie Krzemieniowa K., BKF, PWN, Warszawa, 1983.

Simmel G., Filozofia mody, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.

Venturi R., Fragment przemówienia z okazji przyznania mu nagrody Pritzekera, New York 1991