Forms of inhabitants’ participation in the shaping of their places of residence. The idea, specificity, problems

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

The idea of sustainable development is being intensively extended with issues related to social participation. The society’s share in the formation of its own places of residence assumes various forms – from the immaterial dimension of interpersonal relations to entirely measurable participation in the process of designing, realizing and maintaining houses and estates. The future brings many more forms of such participation developed on the basis of communications, technical and technological potential that is less and less limited. However, we should ask ourselves the following question: which of these forms can be used to an extent under defined conditions in certain countries, regions and districts?

Słowa kluczowe: participation, community, place of residence, idea, specificity
References

Sadura P., Erbel J., Partycypacja jest trendy! [in:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, ed. Erbel J., Sadura P., Krytyka Polityczna, Warsaw 2012.

Majer A., Miasta Ameryki, PWN, Warsaw 1999.

Davidoff P., Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 31, No. 4, 1965.

Narastające dysfunkcje zasadnicze dylematy konieczne działania, raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, collective work, Małopolska School of Public Administration, Foundation for Economy and Public Administration, Cracow 2013.

Zieliński M., Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu, w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej, doctoral dissertation, Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Cracow 2013.

Bartkowski J., Tradycje partycypacji w Polsce, [in:] Partycypacja publiczna O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ed. Olech A., Institute of Public Matters, Warsaw 2011.

Pawłowska K., Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Cracow University of Technology Press, Cracow 2008.

Arnstein, S.R., A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969.

Sanoff H., Community Participation Methods in Design and Planning, John Willey and Sons, New York 2000.

http://pspe.gridw.pl

Law of March 27, 2003, On spatial planning and management, GRLG 2003 No. 80 It. 717.

Jagiełło-Kowalczyk M., Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, Monograph 418, series Architecture, Cracow University of Technology Press, Cracow 2011.

http://www.bel-lanxmeer.nl

http:// www.eva-lanxmeer.nl

http://www.wioskitematyczne.org.pl

http://www.wierzbinek.pl

http:// www.sierakowo.wioskitematyczne.org.pl, www.hobbici.pl

http://www.naszeaniolowo.pl

http://www.wioskitematyczne.org.pl

http://rewitalizacja.krakow.pl

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

http://irm.krakow.pl/pl/urbact_urbact_ii_-_joining_forces.html

Haupt P., U mnie na Azorach…Użytkownik a obraz przestrzeni publicznej, paper for the All-Polish Scientific Conference ”The Social Role of Architecture”, Nowy Targ, December 6‒7, 2013, unpublished materials.