Cities of the future according to urban history

Dominika Motak

Abstrakt

The paper is an attempt of applying the urban history criteria for the deliberations on the future of cities. On the basis of historic and contemporary urban design the hypotheses and reflections on the future directions of cities’ development are discussed. They are presented in six basic groups referring to six factors of the creation and evolution of cities in the past, which were determined by Tadeusz Tołwiński. In the future the factors are likely to maintain their importance, although with certain change of their image and contents. The principle of a number of urban factors sharing their influence to induce city’s balanced development will remain unaltered, too. The harmony of functional and spatial transformations is desirable in urban evolution and the harmonious evolution of theoretical basis of urban design features positive impact on the future of cities likewise.

Słowa kluczowe: cities of the future, urban factors, Tadeusz Tołwiński, urban d
References

Tolwinski T., Urbanistyka tom 1. Budowa miasta w przeszłości, Warszawa 1934, 1947.

Motak M., Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie. Podręcznik dla studentów, Kraków 2012.

Widera B., Podwodne środowisko mieszkalne dla człowieka, [in:] Habitaty Proekologiczne. Proecological Habitats, ed. Z. Bac, Wrocław 2010, 96-102.

https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr2617 (access: March 16, 2014).

Ghirardo D., Architecture after Modernism, London 1996.

A. Januchta-Szostak, Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych, Poznań 2011.

Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni w Polsce. Teoria. Badania. Praktyka, ed. J. Czapska, Kraków 2012.

Korbel W., et al., Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Kraków 2004.

Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu, Kraków 2013.

Gehl J., Gemzøe L., Public spaces, Public Life, Copehnagen 2004.

Palej A., Miasta cywilizacji informacyjnej: poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym, Kraków 2003.

E. Węcławowicz-Bilska, Miasto przyszłości – tendencje, koncepcje, realizacje, Technical Transactions z. 1-A/2/2012, 323-333.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, art. 2 and 3.

Eco Rehab 3 Cracow 2012 Future of the City. Mass Housing Estates or Multifamily Complexes?, red. M. Gyurkovich, Kraków 2012.

Rykwert J., Statement [in:] Dziennik Polski, Nov. 22, 2013.

Krier L., The architecture of community, DC, Washington 2009.

Kantarek A.A., O orientacji w przestrzeni miasta, Kraków 2008.

Piccinato G., Wszystkie miasta sa historyczne (ale niektóre bardziej), [in:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, ed. K. Bronski, J. Purchla, Z. Zuziak, Kraków 1997