Advanced technologies and revitalization of the single-family residential architecture from the Polish Socialism Period the examples of realizations

Elżbieta Przesmycka,

Zuzanna Napieralska

Abstrakt

The idea of modernization and reconstruction of the buildings from the socialism epoque is undertaken in many works. Very often however, the subject divides public opinion. Many people are unaware of the architectural potential of those buildings, considering them mainly as evidence of the communistic system. Unfortunately, there is still no protection policy for the modern architectural heritage, which would include objects from the 50s to 80s of the 20th century (monuments
protection statute). The article presents the results of the research into the present state of the conservation of selected single family housing types from Polish socialism. The types of housing chosen for the research were realized with the Typical Single Family Residential Catalogue. Projects presented in the catalogue were included into a bank credit program. The types of credits were analyzed by the compliance of the final realization and the original project. The result of the research will attempt to establish the direction of a typical single-family building transformation over the last 20 years. The study will also aim to create the criteria for the evaluation process of modernization such as: technical condition of the building and media, the possibility of adapting a functional scheme to the changing social needs, new building regulations and economics.

Słowa kluczowe: modernization, polish socialism architecture, single-family buildings
References

Pokrzywicka K., Rozważania o dynamice przemian architektury XX w., Gdańsk 2010, 122-139.

Masztalski R.P., Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Wrocław 2005, 49-50.

Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dn. 15.03.1957 w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności, Monitor Polski Nr 22 poz. 157.

Katalog domków typowych, Warszawa 1958.

Urbaniak J., Granice modernizmu – niechciane dziedzictwo – problemy dotyczące rewaloryzacji architektury powstałej po II wojnie światowej w Polsce, Teka Kom. Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazu O. PAN Lublin, IVA, 62-74.

Przesmycka E., Budujemy nową przesztrzeń, Scriptores nr 3/2005 (29).

Piątek G., Snobizmy: modernizm od stylu na przemiał do stylu na sprzedaż (www. dwutygodnik.com).

www.kameleonlab.com

www.isba.com.pl

Zabłocka-Kos A., Architektura dwudziestego wieku w Polsce, Wrocław 2011.

Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.