Selected issues of structure forming of the contemporary single and multi-curved roofs

Paweł Żwirek

Abstrakt

In modern architecture, the roof function is not only to protect buildings against environmental influences. Designers often use single or multi-curved roofs. One of the issues to be considered at the structural design stage is selection of the support structure technology, thanks to which it will be possible to obtain a curved roof with a smooth surface. In case of objects such as airport terminals (eg., in Wroclaw, Lodz, Rzeszów- Jasionka), sports and entertainment halls, conference centers (such as presently constructed in Krakow) and theme parks, mostly self-supporting metal panels are used (usually aluminum, about the length of one element up to tens of meters. The paper will present selected issues of forming the supporting structure of the multi-curved roofs made of self-supporting metal panels.

 

WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA KONSTRUKCJI WSPÓŁCZESNYCH DACHÓW JEDNO- I WIELOKRZYWIZNOWYCH
We współczesnej architekturze dach przestał pełnić funkcję czysto techniczną sprowadzającą się jedynie do ochrony wnętrza budowli przed wpływami środowiskowymi. Projektanci obiektów często stosują dachy o postaci powierzchni jedno- lub wielokrzywiznowej. Jedną z kwestii, które należy rozważyć na etapie sporządzania projektu konstrukcji nośnej dachu, są rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie gładkiej powierzchni zakrzywionej połaci dachowej. W przypadku takich obiektów jak terminale lotnicze (np. we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce), hale widowiskowo-sportowe, centra konferencyjne (jak np. budowane obecnie w Krakowie), parki rozrywki stosowane są przeważnie samonośne panele metalowe – na ogół aluminiowe − o długości jednego elementu dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. W artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia kształtowania konstrukcji nośnej dachów wielokrzywiznowych z pokryciem wykonywanym z samonośnych paneli metalowych. 
Słowa kluczowe: roof structure, metal cladding, multi-curved roof, konstrukcja dachu, pokrycie metalowe, dach wielokrzywiznowy
References

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-181 Kalzip-Aluminium-Stehfalzprofil- Dach.

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-419 Aluminium-Stehfalzprofil- Dachelemente Falz-Ripp.

PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

Pięciorak E., Żwirek P., Wpływ wygięcia wstępnego na nośność blachy fałdowej, Izolacje: budownictwo, przemysł, ekologia, 11-12/2011.

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

Reichhart A., Analiza powłok z blach fałdowych, Nowoczesne Hale, 1/2011.

www.apa.krakow.pl; access: 15.09.2013.

www.bemo.com; access: 15.09.2013.

www.iea.com.pl; access: 15.09.2013.

www.interfalz.com; access: 15.09.2013.

www.kalzip.com.pl; access: 15.09.2013.

www.meconstruct.be; access: 15.09.2013.

www.me.com.pl; access: 15.09.2013.

www.rotwl.pl; access: 15.09.2013.

www.trifixx.com.au; access: 15.09.2013.

www.wroclaw.naszemiasto.pl; access: 15.09.2013.

Żwirek P., Wybrane zagadnienia projektowania dachów z pokryciem metalowym, Czasopismo Techniczne, 2-A/1/2011.