The influence of composition on thixotropic behaviour of cement mortar

Jacek Gołaszewski,

Grzegorz Cygan,

Michał Drewniok

Abstrakt

This paper presents methods of measurement and results of rheological properties including the thixitropic stiffening of designed cement mortars. The aim of the study is to determine the effect of the type of cement, w/c ratio, and chemical admixtures on the selected rheological properties of mortars. It will allow a better understanding of the nature of previously observed decreasing formwork pressure when using self-compacting concrete.

Słowa kluczowe: SCC, thixotropic stiffening, rheological properties of mortars, static yield stress
References

Billberg P., Form Pressure Generated by Self-Compacting Concrete – Influence of Thixotrophy and Structural Behaviour at Rest, Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2006.

Cheng D.C.-H., Thixotrophy, International Jurnal of Cosmetic Science, No. Vol 9.4, 1987, 151-191.

Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego a betonu zagęszczanego w sposób tradycyjny, Przegląd Budowlany, 6/2009, 28-36.

Gołaszewski J., Wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w układzie zmiennych czynników technologicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Gołaszewski J., Drewniok M., Cygan G., Właściwości reologiczne mieszanki betonowej w aspekcie efektu tiksotropii – procedury badawcze, Technika Transportu Szynowego, No. 9, 2012, 1953-1962.

Helnan-Moussa B., Petit J.Y., Vanhove Y., Wirquin E., Evaluation of the cement paste thixotrophy, Second International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, SCC’2009, China, Beijing, June 5–7 2009, 526-533.

Izak P., Reologia zawiesin ceramicznych, Wyd. AGH, Kraków 2012.

Koehler E.P., Use Rheology to specify, Design and manage self-consolidating concrete, [In:] 9th ACI International Conference on Superplasticizers & 10th International Conference on Recent, Seville, Spain, Octobet 2009, 609-623.

Kurdowski W., Chemia Cementu i Betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków–Warszawa 2010.

Lowke D., Superplasticizers and Thixotropy of Fresh Concrete, [In:] 9th ACI International Conference on Superplasticizers & 10th International Conference on Recent, Seville, Spain, October 2009, 11-37.

Migas A., Reologia ceramicznych zawisin tiksotroowych, rozprawa doktorska, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Kraków 2008.

Roussel N., A thixotrophy model of fresh fluid concretes: theory, validation and applications, Cement and Concrete Research, 36 (10), 2006, 1797-1806.

Szwabowski J., Reologia mieszanek na spowach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

Wallevik E.J., Rheological properties of cement paste: Thixotropic behavior and structural breakdown, 39, 2009.