Designing the composition of concrete mixtures based on properties of mortar

Jacek Gołaszewski,

Grzegorz Cygan,

Michał Drewniok

Abstrakt

The paper presents proposed methods for designing the composition of mortars, which can be useful when designing concrete. To design a mortar, with properties which will correspond to the concrete, it is necessary to define the appropriate correction of the mortar composition. Research is the next step in proposing a method to determine the composition of the mortar, which in a possitive way will describe the properties of concrete, in particular self-compacting concrete.

Słowa kluczowe: cement mortar, self compacting concrete, rheological properties
References

Billberg P., Form Pressure Generated by Self-Compacting Concrete – Influence of Thixotrophy and Structural Behaviour at Rest, Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2006.

Gołaszewski J., Drewniok M., Cygan G., Właściwości reologiczne mieszanki betonowej w aspekcie efektu tiksotropii – procedury badawcze, Technika Transportu Szynowego, No. 9, 2012, 1953-1962.

Gołaszewski J., Wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w układzie zmiennych czynników technologicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Gołaszewski J., Kostranowska A., and Cygan G., Właściwości reologiczne mieszanki z zaprawy o różnych składach w układzie zmiennych temperatur, Konferencja Dni Betonu, Wisła 2012, 759-768.

Koehler E.P., Use Rheology to specify, Design and manage self-consolidating concrete, 9th ACI International Conference on Superplasticizers & 10th International Conference on Recent, Seville, Spain, Octobet 2009, 609-623.

Szwabowski J., Reologia mieszanek na spowach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.