Evaluation of historic building conversion options in the context of sustainable development

Elżbieta Radziszewska-Zielina,

Grzegorz Śladowski

Abstrakt

Sustainable development is a method of resource management, the effect of which not only meet the needs of the present but also of future generations. Historical monuments as part of national heritage are a resource, which is protected not only in the sense of its cultural value but also has a potential for the creation of socio-economic values. The process of extending the life cycle of a historic building is associated primarily with the analysis of the options for its conversion in the light of various criteria, many of which have a fuzzy character. The aim of the paper regards the proper selection and also description of the criteria for assessing conversion options for historic buildings in the context of sustainable development.

Słowa kluczowe: sustainable development, historical monuments, conversion, criteria
References

WCED Bruntland Commission: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.

Affelt W., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. W stronę dziedzictwa zrównoważonego (cz. 2), Ochrona Zabytków 1/2009, 53-82.

Affelt W., Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, Kurier Konserwatorski, 5/2009, 5-20.

Szmygina B., Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytkow ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2009.

Szmygina B., Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa– Lublin 2012.

Chojcan J., Łęski J., Zbiory rozmyte i ich zastosowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.

Radziszewska-Zielina E., Metody badań marketingowych w budownictwie, Wydawnictwo KNOW-HOW, 2006.

Urbański P., Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych, Rozprawa doktorska, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001.

Urbański P., Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II StatSoft Polska, Kraków 2003.

Bucoń R., Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków