Sources of investment risk in urban regeneration projects

Magdalena Apollo,

Justyna Brzezicka

Abstrakt

This paper looks at multidimensional risk analysis of urban regeneration projects, used to identify areas of its occurrence. The authors thoroughly analyze the sources of potential threats and attempt to answer the question: What is their contribution into overall urban regeneration’ investment risk? The target concept will be used to assess the level of investment risk at the stage of initiation, preparation and planning of urban regeneration projects, which will be used to improve the risk management process.

Słowa kluczowe: urban regeneration, risk assessment, risk management, construction investment
References

Trocki M., Nowoczesne zarzadzanie projektami, PWE, Warszawa 2013.

Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2010.

Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Management Training & Development Center, WIG-PRESS, Warszawa 2002.

Apollo M, Grzyl B., Zarządzanie ryzykiem jako element wspomagania działań logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym, Logistyka, 6/2011, 1307-1317.

Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Wydanie 6, Wiley/HELION, Gliwice 2013.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, the codified version of 24 September 2013.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, the codified version of 27 September 2013.

Goliński W., Krupa A., Staśkiewicz K., Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Nęcki Z., Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, [In:] O percepcji środowiska: praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 „Percepcja środowiska”, PAN Institute of Ecology, Dziekanów Leśny 1994, 11-25.

Schneider-Skalska G., Elementy natury w środowisku mieszkaniowym jako gwarancja dobrego samopoczucia, identyfikacji i bezpieczeństwa, Wroclaw University of Technology Publishing House, Wrocław 2003, 53-58.

Wołoszyn M., Aspekty społeczne i psychologiczne w projektowaniu rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej z XIX i początku XX wieku w świetle teorii zrównoważonego rozwoju na przykładzie szczecina, Wroclaw University of Technology Publishing House, Wrocław 2003, 96-107.

Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012.

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar Publisher 2010.

Koppel R., Inwestowanie a irracjonalny umysł. Podejmuj racjonalne decyzje w nieracjonalnym świecie inwestowania, CeDeWu Publisher, Warszawa 2010.

Gladwell M., Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Świat Książki Publisher, Warszawa 2005.