Uncertain outcomes of geotechnical work illustrated with the example of a road tunnel

Tadeusz Majcherczyk,

Zbigniew Niedbalski

Abstrakt

This paper presents a number of factors which influence the design and construction of a geotechnical structure, i.e. a road tunnel. For this type of structure, it is necessary to thoroughly examine the geological conditions and the properties of the rock mass. Research carried out on the basis of drilling gives only local results, which consequently only provides an estimated description of the characteristics and properties of the rock mass.

Słowa kluczowe: geotechnics, road tunnel
References

Dziewański J., Pilecki Z., Sroczyński W., Zagadnienia badań geologiczno-inżynierskich przykładzie tunelu w Lalikach, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2001.

EM 1110-2-2901, Engineering and Design-Tunnels and Shafts in Rock, U.S. Army Corps of Engineers, 30 May 97, CECW-EG.

Feng X.T., Hudson J.A., Rock engineering design, London: CRC Press, Taylor and Francis, 2011.

Hoek E., Practical Rock Engineering (http://www.rocscience.com/education, 20.03.2013.

Karakuş M., Fowell R.J., An insight into the New Austrian Tunneling Method (NATM), KAYMAK’2004, Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, ROCKMEC’2004 – VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, Sivas, Turkey, 1-14.

KBDM „Transprojekt” Sp. z o. o., Opinia geologiczna dla koncepcji programowej modernizacji drogi Krajowej nr 944 Żywiec–Zwardoń, Kraków 1995.

Majcherczyk T., Niedbalski Z., Kowalski M., 3D numerical modeling of road tunnel stability – the Laliki project, Archives of Mining Sciences, Vol. 57, No. 1, 2012, 61-78.

Niedbalski Z., Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia, Budownictwo Górnicze i Tunelowe nr 1, 2010, 29-38.

OBRBG Budokop, Projekt koncepcyjny modernizacji drogi krajowej nr 944 Żywiec– Zwardoń. Część tunelowa, km 21 + 900 – 22 + 700, Mysłowice 1998.

Ocak I., Control of surface settlements with umbrella arch method in second stage excavations of Istanbul Metro, Tunnelling and Underground Space Technology 23/6, 2008, 674-681

Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała–Żywiec–Zwardoń. Odcinek C2: Szare – Laliki KM 40 + 475 – KM 43 + 155,74, Mosty Katowice 2006.

Shin J.-H., Choi Y.-K., Kwon O.-Y., Lee S.-D., Model testing for pipe-reinforced tunnel heading in a granular soil, Tunnelling and Underground Space Technology 23/3, 2008, 241-250.