Methodology for assessment of occupational and safety level at construction sites

Magdalena Iżykowska-Kujawa

Abstrakt

This paper presents the process of the development of methodologies for assessing the state of safety on construction sites. An analysis was conducted to calculate the number and causes of accidents in the construction sector over the last few years, and the main groups of factors affecting the state of occupation safety have also been defined.

Słowa kluczowe: Civil Engineering, occupational safety
References

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa, Warszawa 2008.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.

PN-80/Z-0088052, Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy.

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Wypadki przy pracy w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Morka M., Czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa pracy na placu budowy, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 2, No. 4, 2011.