Range of aplication and limitations of the earned value method in construction project estimation

Tomasz Baumann,

Agnieszka Dziadosz,

Mariusz Rejment,

Oleg Kapliński

Abstrakt

The considerable degree of complexity found in construction work, as well as project susceptibility to unpredictable conditions determines the need of ongoing progress monitoring and continuous time-cost analysis during the execution of work. Financial and material analysis, using the Earned Value method applied to the construction of an Underground Gas Storage Facility, including project risks which occurred during the project, helped to identify the advantages and limitations in application of this method of monitoring work progress.

Słowa kluczowe: time-cost analysis, risk assessment, Earned Value Method
References

Bauman T., Analiza rzeczowo-finansowa Podziemnego Magazynu Gazu, praca dyplomowa magisterska, 2013.

Czarnigowska A., Earned value method as a tool for project control, Architecture and Building (3), 2008, 15-32.

Czarnigowska A., Jaskowski P., Biruk S., Project performance reporting and prediction: extensions of Earned value management, International Journal of Business and Management Studies 1, Vol. 3, 11-20.

Czarnigowska A., Sobotka A., Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 1, 2011, 37-56.

Dałkowski B., W trosce o publiczne pieniądze – zarządzanie projektami metodą Earned Value, Materiały z III Konferencji Project Management, 1-8.

Dziadosz A., Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych, Przegląd Budowlany, nr 7–8, 2010, 76-77.

Gajzler M., Dziadosz A., Szymański P., Problematyka wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie, Czasopismo Techniczne 1-B/2010, 69-84.

Kapliński O., Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland, Technological and Economic Development of Economy, Vol. 14, No. 4, 2008, 492-502.

Kapliński O., Risk analysis of construction projects: From risk identification to contingency timetable, SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 6–8 September 2010, [In:] A. Zingoni (Ed.), Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRS Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010, Abstract: 268, paper CD: 1051-1054.

Kapliński O., Dziadosz, A., Zioberski J.L., Próba standaryzacji procesu zarządzania na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych (An attempt of management process standardisation at the stage of planning and implementation of construction projects), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58, (3/11/I), 2011, 79-100 (in Polish).

Połoński M., Kontrola kosztów budowy metodą EVM jako metoda ograniczenia ryzyka przekroczenia planowanego budżetu, Przegląd Budowlany, nr 10, 2010, 46-52.

Sobotka A., Grochal D., Sterowanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metody planowania i kontroli przebiegu robót, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Warsztaty Inżynierów Budownictwa, Wydawnictwo Wacetob Sp. z o.o., Puławy 2009, 111-120.

Turskis Z., Gajzler M., Dziadosz A., Reliability, risk management, and contingency of construction processes and projects, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 18 (2), 2012, 290-298.

Zavadskas E.K., Turskis Z., Tamošaitiene J., Risk assessment of construction projects, Journal of Civil Engineering and Management 16 (1), 2010, 33-46.

DOD Earned Value Management Implementation Guide, Washington: United States of America Department of Defense, 1997.

AS 4817-2006, Project performance measurement using Earned Value.