Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project

Agata Czarnigowska,

Zbigniew Tokarski

Abstrakt

The paper presents a case study of an innovative method of porous pavement rehabilitation works. The innovation consists in applying an additional piece of plant to collect the supplied asphalt-aggregate mix and feed it pavers. Observations and measurements of construction process output collected during an A73 highway rehabilitation project in the Netherlands can be used for creation of asphalt-aggregate mix supply models and comparing efficiency of using certain plant sets.

Słowa kluczowe: pavement rehabilitation, porous asphalt, highway, process innovation
References

Beckenbauer T., Weissenberger W., Kuehne R., Attenberger, A., Langezeiterfahrungen mit Zweischichtigem Offenporigem Asphalt in Inneroertlicher Situation, Larmbekampfung, 3 (6), 2008, 252-260.

Caeterling J.S. et.al., Technology development projects in road infrastructure: The relevance of government championing behaviour, Technovation, 31/2012, 270-283.

Huuman M., Mo L., Woldekidan M.F., Porous asphalt raveling in cold weather conditions, International Journal of Pavement Research and Technology, 3/2010, 110-118.

Kapliński O. (red). Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, PAN, Warszawa 2007.

Kowalski K.J., Król J., Radziszewski P., Otkałło K., Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej. Drogownictwo, 5/2013, 156-158.

Lenferink S, Tillma T., The potential of a life-cycle approach for improving road infrastructure planning in the Netherlands, Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Santpoort, 20–21 November 2008.

Otkałło K., Kowalski K.J., Piłat J., Wykonanie odcinka prototypowego projektu CiDRO, Drogownictwo, 6/2013, 174-176.

Ostrowski P., Boratyński J., Gorol J., Znaczenie rozpoznania warunków klimatycznych w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, Drogownictwo, 4/2013, 99-104.

Pacheco Torgal F., Eco-efficient construction and building materials research under the EU Framework Programme Horizon 2020, Construction and Building Materials 51, 151-162

Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe, WKiL, Warszawa 2007.

PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz.7: Asfalt porowaty.

Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Pomorski J., Kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [In:] Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, Tokarski Z. (red), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2013, 51-64.

Tokarski Z., Recykling w budownictwie drogowym, Radar, Bydgoszcz-Toruń 2005.

Tokarski Z., Sobotka A., Wymiana doświadczeń ważnym czynnikiem stosowania innowacji procesowych i produktowych w budownictwie drogowym, [In:] Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, Tokarski Z. (red), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2013, 11-36.

Tokarski Z., Sobotka A., Czarnigowska A. Scheduling material transportation for highway repaving project. Procedia Social and Behavioral Sciences 48/2012, 847-856.

Woźniak M., Dąbrowski W., Olszacki J., Bezpieczniej i ciszej dzięki nawierzchniom porowatym. Część 2: Hałas komunikacji drogowej – problem XXI wieku, Magazyn Autostrady 5/2007, 108-109.

WT-2: 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne, Zał. nr 2 do Zarz. nr 102 GDDKiA z 19.11.2010.